christian - Välj ett pussel att lösa

Christian - Polsk kristen tidskrift publicerad sedan 1929 (med pauser) av olika evangeliska valörer. Sedan 1989 har det varit ett pressorgan från pinsekyrkan. Artiklar publicerade i "Christian" presenterar både undervisningen och aktiviteterna för pinse-kyrkan i Polen, liksom andra pinse-samhällen i världen. Förläggare accepterar endast Heliga Skriften som högsta myndighet i frågor om tron ​​i enlighet med den gamla protestantiska principen om sola scriptura. Tidningen publicerades först i september 1929 med en upplaga på 2 000 exemplar. Antoni Przeorski var redaktör och förläggare. Tidningen var en månad. 1933 upphörde tidningen att dyka upp på grund av bristmedel. Ursprungligen var månaden förknippad med föreningen för följare av de primära kristna och 1933 bytte namn till en fri kristen.