canon - Välj ett pussel att lösa

Canon (konst) - en uppsättning mönster, regler och produktionsmetoder som är i kraft under en given period i förhållande till representation av mänsklig form, arkitektonisk stil eller andra konstnärliga former inom ett specifikt område. Begreppet kanon har alltid varit nära besläktat med proportionerliga frågor och uttrycker de estetiska åsikter som rådde vid en viss kulturutvecklingsperiod. Ett exempel är den arkitektoniska kanonen, som var ett uttryck för uppfattningen att perfektionens form i arkitektonisk konst beror på det matematiska förhållandet mellan en del av en given komposition till dess helhet. Den äldsta och längst bindande kanon av konst var forntida Egypten. I antika Egypten hade det religiös och politisk betydelse. Han definierade strikt sättet att skildra människan beroende på den sociala hierarkin. Den egyptiska kanonen reglerade principerna för målning, skulptur och basrelief. Det har utvecklats under tre tusen år, kvar till dess grundläggande antaganden till slutet. Den figurativa skulpturen hade ett modulsystem uppbyggt på ett rutnät med rutor: den stående figuren var uppdelad i 19 delar (från sent 21 eller 25), och den sittande figuren på 15. Enskilda delar av kroppen motsvarade ett fast antal fyrkanter: från toppen av huvudet till basen på armarna 3 - från toppen av huvudet till ögon 1, härifrån till näsbotten 1 och till armarna 1.