calidrispussel på nätet

Calidris är ett släkte med arktiska långflyttande snäppor. Dessa vadare bildar vintertid stora blandflockar vid kuster och flodmynningar. För att vara snäppor är de små till mellanstora, långvingade och ganska kortnäbbade. Deras näbbspets är mycket känslig vilket ger dem möjlighet att finna föda begravd i sanden som de på ett karaktäristiskt vis söker efter genom rastlöst springande uppblandat med att de sticker ned näbben i marken.

Calidrisvadarnas närmsta släktingar är de två arterna i släktet roskarlar (Arenaria). Även de polynesiska snäpporna i släktet Prosobonia, varav endast en art ännu inte är utdöd, hör till gruppen.Man känner till ett fossilt ben återfunnet i Edson Beds i Sherman County i Kansas. Benet som uppskattas vara ungefär fyra till tre miljoner år gammalt, verkar komma från en calidrisvadare liknande tuvsnäppan, men har några karaktärsdrag gemensamt med roskarlar. Beroende på vilka karaktärer som är apomorfa och plesiomorfa, så kan det röra sig om en anfader till endera av utvecklingslinjerna. Den kan också härröra ifrån ett distinkt förhistoriskt släkte, eftersom de egentliga calidrisvadarna verkar ha existerat väldigt tidigt (se nedan).

Fem arter som tidigare placerades i egna släkten betraktas numera efter DNA-studier vara en del av Caldris: brushane (tidigare Philomachus), bränningssnäppa (Aphriza), prärielöpare (Tryngites), skedsnäppa (Eurynorhynchus) och myrsnäppa (Limicola).