byrå - pussel på nätet

En skänk, ibland sideboard, är en typ av förvaringsmöbel för porslin och andra köksutensiler med en avställningsyta på ovansidan, ursprungligen avsedd att servera ifrån, ibland försedd med en kant. Skänkar från 1800-talet har ofta även en spegel monterad bakom avställningsytan. Namnet kommer av möbelns syfte att skänka (servera) ifrån.

Äldre skänkar har ofta en skåpsöverdel ovanpå underdelen, om överdelen bärs upp av stolpar kallas typen stolpskänk, en skänk med hyllor ovanför skänkdelen kallas hyllskänk.

En lägre, avlång modell av skänk såsom de såg ut under 1900-talet kallas vanligen byffé, men namnet förekommer ibland även på möbler från slutet av 1800-talet med skåpsöverdel.

Skänkens historia är lång och komplicerad. I isländska och norska källor från medeltiden omtalas kannestolar och kannebänkar ("kannabekkr"). Det är oklart vad som åsyftats, ibland har benämningen senare använts om ett mindre bord, placerat under en kärlhylla, ibland om hyllskänkar med framskjutande avsats. Baldakinskänken är en hyllskänk med ett tak ovanför översta hyllan, som skjuter fram som en baldakin. Ofta är taket snedlutande.