byggnaderVälj ett pussel för att lösa

NKVD (Народный комиссариат внутренних дел), Narodnyj komissariat vnutrennich del ("Folkkommissariatet för inrikes ärenden"), var Sovjetunionens kombinerade säkerhets- och underrättelsetjänst 1934-1946. NKVD arbetade med massmord, tortyr, terror och liknande metoder mot såväl den egna befolkningen som utländska medborgare för att nå sina mål och var föregångare till KGB. I juli 1934 inkorporerades även den '"allunionella politiska förvaltningen" OGPU (med anor från tjekan) i NKVD. Från NKVD skiljdes säkerhetsapparaten 1943 och blev ett eget folkkommissariat NKGB. NKVD efterträddes 1946 av MVD, Sovjetunionens inrikesministerium och NKGB blev samma år MGB, Ministeriet för statens säkerhet. Under perioden 1935-1938 etablerade NKVD, på order av Stalin, en bred terror som ledde till massarresteringar, massavrättningar, försvinnanden och deporteringar. Tiotals miljoner människor blev offer för statens aktioner under 1930-talet. Nikolaj Ivanovitj Jezjov (Николай Иванович Ежов, även kallad "dvärgen") var den mest beryktade chefen för NKVD. Jezjov efterträdde Genrich Jagoda och under hans ledarskap genomfördes 1936-1938 de stora och mycket blodiga utrensningar som ibland efter Jezjov kallas jezjovsjtjina. Våren 1940 utförde NKVD massavrättningar av drygt 4 000 polska officerare i Katyn, ett skogsområde, beläget väster om Smolensk i Ryssland samt många tusen till vid liknande aktioner. Den polske filmmakaren Andrzej Wajdas film Katyn som kom ut 2007 bygger på denna massaker. Liknande mord ägde rum i Litauen, Lettland och Estland, samt i de bägge krigen mot Finland.[källa behövs] Det finns även uppgifter om samarbete mellan NKVD och Gestapo, bland annat 7 december 1939 i polska Zakopane med mål att utrota polsk motståndsrörelse , mars-april 1940 i Kraków, där bland annat Margarete Buber-Neumann, en tysk kommunist, överlämnades av NKVD till Gestapo . Folkkommissarien Säkerhetstjänsten Huvudstyrelsen för statens säkerhet GUGB Läger och fängelser Huvudstyrelsen för korrektions- och arbetsläger GULAG Huvudstyrelsen för byggnadsväsendet i den höga nord DALSTROJ Huvudstyrelsen för järnvägsbyggnadsläger Huvudstyrelsen för vattenbyggnadsläger Huvudstyrelsen för fängelseväsendet Den sovjetiska milisen (polisen) Huvudstyrelsen för arbetarnas och böndernas milis Huvudstyrelsen för brandväsendet NKVD:s trupper Huvudstyrelsen för inrikestrupperna- och gränsbevakningstrupperna Huvudstyrelsen för järnvägsbevakningstrupperna Huvudstyrelsen för industriskyddstrupperna Huvudstyrelsen för konvojtrupperna Huvudstyrelsen för NKVD:s underhållstjänst Huvudstyrelsen för NKVD:s militära byggnadsväsende Huvudstyrelsen för NVKD:s militärpolitiska organ Huvudstyrelsen för lokalförsvaret Huvudstyrelsen för geografi och kartografi Huvudstyrelsen för huvudvägarna Huvudstyrelsen för mått och vikt Huvudstyrelsen för arkivväsendet Huvudstyrelsen för ekonomi Huvudtransportstyrelsen Se: Tjänstegrader i NKVD Kommunismens svarta bok. Robert Service A History of Modern Russia, innehåller bland annat avsnittet "Terror upon Terror" (s.210-234) med beskrivning av NKVD:s arbetssätt och roll i den sovjetiska staten, samt rika referenser till andra dokument och publikationer.