butiker - Välj ett pussel att lösa

Cinnamon Shops - en samling noveller av Bruno Schulz som publicerades 1933 (postdaterad 1934) i Warszawa av "Rój" Publishing Society. Schulz gjorde sina första litterära försök sedan 1925. Dessa var bland annat skisser av låtar som senare ingick i Cinnamon Shops-samlingen som författaren skickade i brev till vänner: Władysław Riff och Debora Vogel. Redan 1928 skapades novellen July Night, men den inkluderades i den andra volymen, Sanatorium nära Klepsydra från 1937. Deborah Vogel började ansträngningarna att publicera Schulzs arbete, men de gav inte resultat. Det var bara direkt förbön av den välkända författaren Zofia Nałkowska, med vilken Schulz sökte hjälp, som ledde till frisläppandet av butikerna ... 1934. Kanelbutiker är titeln på samlingen, titeln på historien i samlingen och namnet på den plats som visas i berättelsen om historien.