bush - Välj ett pussel att lösa

En buske är en flerårig växt med förvedade stammar som grenar ut sig från basen. Exempel på buskar är nyponros, slån och en. Ris eller dvärgbuskar blir maximalt 1 meter höga, till exempel ljung, blåbär, lingon och odon. Halvbuskar har bara grenarnas nedre delar förvedade. Från dessa växer ett- eller tvååriga skott. Lianer är buskar som klättrar med hjälp av speciella klätterorgan, till exempel vildvin och murgröna. Andra slingrar sig omkring sitt stöd, till exempel kaprifol. Livsformer (botanik) Green, Sven (1989). Nya Vackrare trädgård. Anfang Förlag för Det Bästa.