brandpost - Välj ett pussel att lösa

En brandpost (BP) är en vattenpost i gatan som brandkåren kan använda för att få kommunalt vatten till brandsläckning. Även en upprullad brandslang med anslutning till vattenledningen (ofta i ett skåp) är en brandpost. För att märka ut en brandpost sitter en röd skylt med en avståndsmarkering. Står exempelvis talet 0,8 på skylten så finns brandposten 0,8 meter i den riktning som skylten pekar. Detta är speciellt värdefullt för brandkåren vintertid då snötäcket kan täcka luckans placering i gatan. För att angöra brandposten lyfter brandmannen på luckan i gatan. Man skruvar på vattnet med en brandpostnyckel så att rent vatten kommer upp ur brunnen. Sedan dras brandposthuvudet på plats med enbart handkraft. Används verktyg finns risk att röret spricker. Detta kan få brandposthuvudet att skjuta iväg då trycket i brandpostnätet ligger på 600-800 kPa.