botanisk trädgård - Välj ett pussel att lösa

En botanisk trädgård är en trädgård eller park med växter från olika delar av jorden, vilka i första hand odlas för forskning och undervisning, utförd av botaniker eller hortonomer. En botanisk trädgård är till skillnad från en vanlig trädgård anordnad efter vissa teman, efter växternas taxonomi som den linneanska, eller geografi. De första moderna botaniska trädgårdarna anlades i norra Italien i anslutning till universiteten. Världens första botaniska trädgård uppfördes 1543 eller 1544 i Pisa av Luca Ghini. Den åtföljdes snart av en botanisk trädgård i Padua, som ibland får äran som den äldsta. Föregångarna till dessa var dock den redan på 1300-talet inrättade trädgården i Salerno och den 1333 inrättade i Venedig. Under en lång tid därefter uppfördes botaniska trädgårdar i anslutning till universitet över hela världen, och utgjorde länge kärnan i forskningen och studier i farmakologi och botanik. De fungerade även som statussymboler, då det krävdes avsevärda summor pengar för att låta anlägga och upprätthålla en botanisk trädgård värd namnet. I Frankrike anlades 1597 en botanisk trädgård i Paris av Jean Robin, som till en början användes för att få blommönster att använda som förlagor till gobelängindustrin, men av Guy de La Brosse förvandlades till den ännu bestående vetenskapliga anläggningen Jardin des plantes. Under Linnés tid var William Sherards botaniska trädgård vid Eltham i Kent, beskriven av Johann Jacob Dillenius, och George Cliffords i Hartecamp nära Haarlem de mest betydande.