bodybuilding - Välj ett pussel att lösa

Kroppsbyggning (bodybuilding) innebär att utveckla kroppens muskler i styrka och volym genom en kombination av systematisk styrketräning, balanserad näring och vila. Kroppsbyggnad är även en tävlingssport, en form av bedömningssport. Utövare kallas kroppsbyggare eller bodybuilder. Internationellt är kroppsbyggnad väl etablerad som tävlingssport, där Mr. Olympia samt Ms. Olympia är två exempel på tävlingar för herrar respektive damer. Svenska kroppskulturförbundet har flera gånger ansökt om medlemskap i Riksidrottsförbundet, som dock gett avslag. Kända svenska kroppsbyggare är bland annat Anders Graneheim, Stefan Jonsson, Martin Kjellström, Ehrling Wahlgren och Roger Zapfe.