blomster - Välj ett pussel att lösa

Floristry, autochorology, floristic plant geography, floristic geobotany - en avdelning för botanik, eller mer specifikt växtgeografi och geobotany, som hanterar flora inventering för att bestämma listan över växtarter som listar sina positioner (distribution) i ett specifikt område. I en bredare bemärkelse hanterar han studien av växtsortiment, gruppering av växter i enlighet med områdeskriteriet och floristisk affinitet i olika områden, deras floristiska mångfald. Resultaten från floristiska studier är av avgörande betydelse för att bedöma tillstånd, behov och mål för biologisk mångfaldsskydd. Speciella tidskrifter, till exempel i Polen Fragmenta Floristica et Geobotanica, ägnas åt att publicera blomsterverk. bukettillverkning - konsten att ordna blommor, även kallad blomsterhandlare. ikebana - Japansk konst att ordna blommor.