bitarpussel på nätet

Kawałki - en del av byn Rudno i Polen belägen i Lublin-provinsen, Lubartowski Poviat, i Michów-kommunen. Det finns ingen byadministratör, han tillhör Rudno byråd. Under åren 1975–1998 tillhörde bitar administrativt Lublinprovinsen. Bielec Jan (red.), Szwałek Stanisława: Lista över officiella platsnamn i Polen. Ministeriet för administration, lokal ekonomi och miljöskydd. T. II: K - P. Warszawa: Centrala statistiska byrån, 1981.