beskrivning - Välj ett pussel att lösa

Beskrivning - i det episka bredvid berättelsen, en av de två grundläggande elementen i berättelsen, i lyrisk, en komponent i en lyrisk monolog. Till skillnad från berättelsen presenterar beskrivningen de komponenter i den presenterade världen som inte hänför sig till händelser, främst karaktären och utseendet på karaktären och bakgrunden till händelserna, t.ex. tid och plats för handlingen (t.ex. beskrivning av naturen). Beskrivningen kan generellt uttryckas som en representation av berömda element i berättelsen, inklusive föremål i deras statiska och utanför tid - i själva verket är det ofta svårt att skilja mellan beskrivning och berättelse, som kan tränga in i varandra och skapa många övergångsformer. Beskrivningen hade en speciell betydelse i realistisk prosa, där den var att objektivt presentera saker och fenomen - därför presenterade realistisk prosa dem oftast ur en allvetande berättares perspektiv. I nyare prosa (med utgångspunkt från naturalism) är beskrivningar oftare av subjektiv art, beskrivningar av individernas liv eller beskrivningar med symboliskt innehåll är också ofta. I vissa samtida litterära genrer och strömmar dominerar beskrivningen berättelsen - vissa nouveau romerska författare ansåg det vara den grundläggande komponenten i romanen, i den beskrivande dikten beskriver beskrivningen hela verket, den presenterar inte händelser och processer, men rumsliga arrangemang av föremål.