besättning - pussel på nätet

För webbläsaren, se Flock (webbläsare) eller för blomställningen, se Blomställning

En flock eller hjord är en grupp, klunga, skara eller samling (ofta landlevande) djur, oftast av artfränder.

De medeltida landskapslagarna i Sverige och Norge bestod av ett antal balkar (Ärvdabalk, Handelsbalk) som i sin tur bestod av ett antal flockar, dvs. grupper av lagregler.