bergsby - Välj ett pussel att lösa

Lubiatowskie sjön Professor Wojciech Górski - ett faunareservat med ett område på 375,81 ha, i Västpommerska voivodskapet, i Koszalin poviat, i Manowo-kommun och delvis i Koszalin, 2,5 km nordväst om Manów och 7,5 km sydost om centrum av Koszalin , 1 km nordost om riksväg nr 11 (Koszalin-Manowo). Reservområdet omfattar 3 sjöar: Lubiatowo Północne, Lubiatowo Południe och Lubiatowo Wschodnie. Reserven har en buffertzon. Den långsträckta sjön omges av alla sidor av vass och andra kustväxter, ett träskigt område. Från sidan av Lubiatowska gatan fäster våta ängar, små snårar och löpar som består av olika trädslag vid sjöstranden. Från sidan av byn Kretomino är våtmarkstranden täckt med en tät skog av olika arter. Sjöns strand är nästan inte tillgänglig på hela längden. På sjöns sydvästra strand, ett tidigt medeltida fäste från 900-talet Syftet med skyddet är att bevara den naturliga häckmiljön för många sällsynta, skyddade och hotade arter av våtmarksfåglar.