bana - Välj ett pussel att lösa

En gångstig, vardagligt kallad stig, är ett litet förflyttningsstråk för i första hand gående. Naturliga stigar är vanliga framför allt i vältillgängliga skogsområden och andra områden med "naturlig" markvegetation, men kan också bildas exempelvis vid strategiska passagesträckor över gräsområden i tätbebyggelse. Den naturliga stigen har uppkommit genom slitage från fötter och kanske en gång hovar, vilket har glesat ur, nött ner och tagit bort markvegetation längs ett smalt stråk. Ofta har den också fått lite karaktär av en dikesbildning. Närvaron av stigen har sedan lett till att ytterligare vandrare valt samma stråk och på så sätt hindras den från att växa igen. Dikesbildningar från forna tiders mest vältrafikerade stigar finns på vissa ställen kvar som så kallade hålvägar. Många naturliga stigar försvinner med de ofta framkomlighetsförsvårande markförändringar som det moderna skogsbruket innebär för ett område som föryngras. Fördelarna med att välja en befintlig stig i skogen är bättre framkomlighet och bättre möjligheter att hitta. Att människor väljer stigar över till exempel en gräsmatta vid en vägkorsning, däremot, är oftast bara för att det är genare än att följa vägarna runt. En anlagd stig kan vara en smal och i första hand för fotgängare avsedd parkväg eller liknande.