april - Välj ett pussel att lösa

April är årets fjärde månad i den gregorianska kalendern och har 30 dagar. Den innehåller årets 91:a till 120:e dag (92:a till 121:a vid skottår). Namnet kommer troligen av latinets aprilis, en avledning av aperire, 'öppna'. Betydelsen härstammar sannolikt från att jorden öppnar sig när växter börjar gro. I Sverige kallades april förr för gräsmånad eller grödemånad (se gammelnordiska kalendern), i Danmark fåremåned. Månaden april är förknippad med en del sedvänjor, talesätt och skrock. Aprilsnö ger fåragö, snöar det i april blir det gott om mat för fåren (boskapen). Man får lov att luras den 1 april (se aprilskämt) med ramsan April, april, din dumma sill, jag kan lura dig vart jag vill!. Världshälsodagen firas den 7 april. På World Voice Day den 16 april uppmärksammas den mänskliga rösten genom olika slags evenemang världen över.