ansiktsuttryck - Välj ett pussel att lösa

Kroppsspråk, avser alla former av mänsklig icke-verbal kommunikation, medveten såväl som omedveten, men är egentligen inget språk per definition. Kinesik heter den etologiska underavdelning som studerar "kroppspråk". I talspråk kan benämningen också avse djurs kroppsrörelser. Skillnader i kroppsspråk varierar både mellan individer och mellan olika grupper av människor och kroppsspråk fungerar så även som social och kulturell markör även om det finns gemensamma biologiska grunder, varav många delas med andra djurarter. Kroppsspråket står för över hälften av kommunikationen mellan människor.[källa behövs] I kroppsspråkets struktur finns två grundläggande rörelser.[källa behövs] När vi exempelvis sträcker oss mot kaffekoppen eller lägger handen bakom örat för att höra bättre. Vi gör rörelsen målmedvetet, aldrig intränat och avvägd med en medveten eller omedveten intention bakom. Om du tittar upp till vänster är sannolikheten stor att du tänker. Kallas också reaktionsrörelse. Vi rycker tillbaka handen om kaffekoppen var för het eller grimaserar illa när vi hör ett vasst skärande oljud. Vi reagerar mer eller mindre spontant på stimuli.