ansiktspussel på nätet

Ansiktsnerven, kranialnerv VII (latin: nervus facialis) är den sjunde hjärnnerven. Dess främsta uppgift är att styra ansiktets mimiska muskulatur, men bär också med sig sensorik från öronen, delar av smakupplevelsen och styr flera körtlar. Nerven är en av de tolv så kallade kranialnerverna, vilka kännetecknas av att de utgår direkt från hjärnan och inte från ryggmärgen, som de övriga nerverna. Det finns två ansiktsnerver, en i vardera ansiktshalva. De kommer ut från kraniet ur foramen stylomastoideum nedanför örat och går sedan över kinden till ansiktsmusklerna. På vägen dit ger ansiktsnerven också av nervgrenar som styr bland annat tår- och salivkörtlar. Om en av ansiktsnerverna skadas förlorar man rörelseförmågan i den ansiktshalvan.

Denna nerv utgår från gränsen mellan hjärnbryggan och förlängda märgen (kärnan sitter i nedre delen av hjärnbryggan) och tillsammans med nervus vestibulocochlearis passerar de meatus acusticus internus till benlabyrinten, en hålighet i tinningbenet som innehåller innerörat. Där avgår nervus vestibulocochlearis till innerörat medan nervus facialis vänder bakåt och därefter nedåt, runtom innerörat, och ut genom en benkanal som leder till skallens utsida. Benkanalen kallas canalis facialis, en kanal som har sitt utträde nedanför örat ur en hålighet kallad foramen stylomastoideum.