ansökan pussel på nätet

Följande element finns i varje resonemang: anledning och succession, förutsättning och slutsats (slutsats).

Meningen "A" är orsaken till meningen "B" och meningen "B" är följden av meningen "A" när sanningen i meningen "A" är garantin för sanningen i meningen "B".

Den mening som utgör grunden för att erkänna (härleda) en annan mening kallas förutsättningen för resonemang, och den erkända meningen (härledd) på grundval av resonemanget resonemang kallas slutsatsen (slutsatsen) av resonemanget (härledningen).

Arrangemanget av minst två meningar relaterade till varandra som förutsättningar och slutsatser, argument och konsekvenser kallas logiskt resonemang.

annars: ett förslag som en konsekvens

Tadeusz Kwiatkowski: Allmän logik.