andra - Välj ett pussel att lösa

Det andra könet (originaltitel: Le Deuxième Sexe) är en facklitterär bok från 1949 av Simone de Beauvoir. Boken räknas ofta som en av feminismens riktigt stora klassiker. Det andra könet handlar om kvinnans olika roller, hennes utveckling, kvinnoförtrycket, och vad det innebär att vara kvinna. Ur ett historiskt perspektiv förklarar de Beauvoir hur kvinnans roll som "den Andre" skapats och återskapats genom tiderna och konstaterar att "man föds inte till kvinna, man blir det". Simone de Beauvoir hävdar att miljön för flickor och pojkar hjälper till att forma våra könsroller. Flickornas fysiologi och könsorgan omgärdas av tabun, medan pojkar uppfostras att vara stolta över sin maskulinitet. Vidare under uppväxten uppmuntras flickan till passivitet, vilket leder till att hon inte vågar lita på sin egen styrka, inte vågar företa sig saker och minst av allt, revoltera. I polemik uppmuntras pojkar till att leka, ibland våldsamma lekar, då de hela tiden hävdar sin suveränitet gentemot andra. Huvudsakliga begrepp som används i Det andra könet är transcendens och immanens. Beauvoirs användning av begreppen fokuserar på att både män och kvinnor har möjlighet till att transcendera - samtidigt som kvinnor är födda in i immanensen.