allmänhet - Välj ett pussel att lösa

Generalförsamlingen (GA) är ett av Förenta nationernas sex huvudorgan. Dess uppgifter regleras av FN-stadgans kapitel 4. I generalförsamlingen ingår samtliga FN:s medlemsstater. Medlemsstaterna får ha högst 5 ombud i generalförsamlingen. Sin ursprungliga lokalisering hade Generalförsamlingen 1945-50 i Flushing Meadows-Corona Park i Queens i den före detta världsutställningsbyggnad, som numera hyser Queens Museum of Art. 1950 flyttade församlingen till den nuvarande lokaliseringen vid FN-skrapan i New York. Platsen räknas som internationellt territorium. Generalförsamlingens sessioner är löpande under året, med början varje år under andra halvan av september. Vid omröstningar har varje medlemsstat en röst, men i många frågor kan inte församlingen fatta några större avgörande beslut, bara ge rekommendationer och föra diskussioner i olika frågor som berör FN:s område. Den kan dock besluta om budget, enas om tolkning av och utveckla internationella lagar, och stadfästa program för ekonomisk, kulturell och social utveckling och för de mänskliga rättigheterna.