akrylfärg - Välj ett pussel att lösa

Akrylfärg, även kallad akrylatfärg, är en snabbtorkande typ av målarfärg där bindemedlet för färgpigmenten är en akrylharts i dispersionsform; det är således en typ av dispersionsfärg. Den är vanligen gjord vattenspädbar, med hjälp av tillsatsämnen, och är idag vanlig både bland konstnärsfärger och inom byggnadsmåleri, invändigt som utvändigt. Oftast används ordet akrylfärg för konstnärsfärger av den här typen. Samma färgtyp för byggnadsmåleri kallas däremot oftast akrylatfärg, men akrylfärg förekommer som synonym. Akrylatfärg och andra färger med bindemedel av polymerer i vattendispersion, såsom PVA-färg, kallas gemensamt för latexfärger. Det första patentet på akrylbindemedel för målarfärg togs 1915 av Otto Röhm. Det var dock först under 1930-talet som akrylbindemedel för färg började bli kommersiellt tillgängliga, utvecklade för industri och byggmåleri. Redan under 1930-talet började ett antal mexikanska muralmålare också använda akrylfärg. En av de mest namnkunniga, David Alfaro Siqueiros, höll 1936 i New York en workshop för konstnärer om detta nya medium, där bland andra Jackson Pollock deltog.Den första serien särskilda konstnärsakrylfärger utvecklades i slutet av 1940-talet av Bocour Artists Colors Inc. (föregångare till Golden Artist Colors), en konstnärsfärgsserie kallad "Magna", baserad på en akrylharts i terpentinlösning.År 1953 kom det första rena akrylfärgbindemedlet som var vattenspädbart, i och med Rohm and Haas akrylbas Rhoplex AC-33, även kallat Primal AC-33.