abstrakt konst - Välj ett pussel att lösa

Sammanfattning (. Lat Abstractio "lossnar") - i bildkonst: utförandet av arbeten där det saknar några funktioner illustrativeness och konstnären försöker inte imitera naturen. Författarna använder olika uttrycksmedel, tack vare vilka de "presenterar något". Abstrakt konst kallas icke-representativ, icke-figurativ konst. Detta är en mycket mångfaldig konst, där det finns separata trender, ibland associerade med endast en konstnär. De problem som konstnärer hanterar handlar alltid om innehåll och form. Formen som används i abstrakt konst kan vara väldigt mångfaldig, vilket framgår av konsthistorien hittills. Det som skiljer abstrakt konst från icke-abstrakt konst är bristen på igenkännbara objekt. I dess väsentlighet är abstrakt konst närmast musik: i båda dessa discipliner byggs en illustration av ett tema inte direkt, utan genom att hänvisa till specifika uttrycksmedel, som rytm, färg, kontrast, värde, olika storlekar och mycket mer. Exakt samma formella problem ställs inför konstnärer som är engagerade i konsten