Naturligt landskap - Välj ett pussel att lösa

Naturlandskap kallas ett avsnitt av naturen där människan har påverkat landskapet väldigt lite knappt nåt alls . I den industrialiserade delen av världen är det mer eller mindre omöjligt att hitta ett sådant landskap. Jämför med kulturlandskap, som är ett landskap som människan påverkat på olika sätt. I Sverige skulle möjligen de små resterna av urskog, de yttersta obebodda skären längs kusterna, samt delar av fjällen, kunna kallas naturlandskap.