Museu Nacional d'Art de Catalunya - Välj ett pussel att lösa

Museu Nacional d'Art de Catalunya i Barcelona är ett spanskt konstmuseum. Museet ligger i Palau Nacional, på Montjuïc-berget, som byggdes för världsutställningen i Barcelona 1929. Invigningen av museet skedde 1990. Museet inrättades 1990, då samlingarna från tidigare Museu d'Art de Catalunya och Museu d'Art Modern slogs ihop och ett museum med ställning som nationalmuseum inrättades. Museet har därmed en samling som omspänner medeltida, renässans-, 1800-tals och 1900-talskonst. Museet har också inlemmat samlingen av teckningar och grafik från tidigare Gabinet de Dibuixos i Gravats, mynt och medaljer samt boksamlingen från Biblioteca d'Història de l'Art. År 1996 inrättades en avdelning för fotografi. Museibyggnaden öppnades etappvis från 1995. År 2004 skedde en officiell öppningsceremoni, efter det att hela byggnaden renoverats klart och alla samlingar kommit på plats. Det tidigare Museu d'Art de Catalunya öppnades 1934 i samma byggnad, men var stängt under det spanska inbördeskriget.