Indisk målning - Välj ett pussel att lösa

Kinesisk målning - en tradition av målningskonst, utbildad och fortsatt i Kina från forntid till modern tid. Hon kännetecknades av bland annat använda liknande tekniker och verktyg som kinesisk skrivning och kinesisk kalligrafi, med vattenbaserade färger och bläck, och papper och siden som grundare. Relativt tidigt, runt 500-talet e.Kr., uppstod en teoretisk tanke som postulerade skapandet av bilder som återspeglade konstnärens sinnestillstånd vid skapelsestidpunkten snarare än en ren representation av former, och idealet för en amatörkonstnär snarare än en hantverkare som arbetar på uppdrag. Den mest värderade formen av målning var den monokroma landskapsmålningen, som hade utvecklats sedan Tang-dynastin och nådde sin högsta utveckling under 900- och 1400-talet. Skaparna var ofta konfuciska forskare och tillhörde landets intellektuella elit. Kinesisk målning påverkade konstnärerna i grannländerna (t.ex. Japan), vilket skapade sina egna derivatformer. Från början av 1900-talet