Hjärtinfarkt - Välj ett pussel att lösa

Hjärtinfarkt innebär förlust av hjärtmuskelceller orsakad av långvarig akut syrebrist (hypoxi), till följd av att en blodpropp bildas i kranskärlen i hjärtat. Detta upplevs ofta som bröstsmärta, men kan också ge diffusa symtom. Akut hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Hjärtinfarkt ingår i begreppet akut kranskärlssjukdom tillsammans med instabil angina pectoris (kärlkramp) och plötslig död utlöst av hjärtarytmi, till följd av plötslig syrebrist i myokardiet. Hjärtinfarkt kan beskrivas antingen efter vilken anatomisk del av hjärtat som drabbas (till exempel en bakväggs- eller framväggsinfarkt), efter hur stor del av hjärtmuskelväggen som dör (transmural eller subendokardiell infarkt), eller efter vad EKG visar (ST-höjningsinfarkt, icke-ST-höjningsinfarkt). Den dominerande orsaken till hjärtinfarkt är att ett aterosklerotiskt plack, en inlagring av fett i kärlväggen, går sönder. När blodet kommer i kontakt med dess innehåll, levrar det sig inne i kärlet och förhindrar blodflödet. Risken för hjärtinfarkt ökar av livsstilsfaktorer, såsom fetma, metabolt syndrom, rökning och stress. Diagnosen hjärtinfarkt kräver dels bevis på akut hjärtmuskelskada; i form av stegrade biokemiska markörer (vanligtvis hjärtspecifikt troponin I eller T) med en stigande eller sjunkande trend; i kombination med något av följande kliniska tecken till ischemi: Ischemiska symtom (vanligtvis central bröstsmärta) Ischemiska EKG-förändringar (huvudsakligen ST-höjningar eller ST-sänkningar eller utveckling av patologisk Q-våg) Bildbevis på hjärtmuskelskada (exempelvis ekokardiografi-fynd med lokal rörelsenedsättning i hjärtmuskulaturen) Detektion av tromb i hjärtats kranskärl vid kranskärlsröntgen eller obduktion.En misstänkt ST-höjningsinfarkt bör dock handläggas och behandlas endast baserat på EKG och symtom, innan svar på troponin erhållits. Det vanligaste symtomet på hjärtinfarkt, särskilt hos män, är stark och ihållande smärta i bröstkorgen.