1100-talet - Välj ett pussel att lösa

Under detta århundrade fortsätter korstågen, feodalismen utbyggs med förläningar och kloster byggs i hela det kristna Europa. Stora förändringar sker i samband med korstågen, som medför snabb spridning av handel som i sin tur medför upptäckter och uppfinningar. Under seklet återerövras stora delar av Al-Andalus, det muslimska Spanien, och det kristna Europa får tillgång till arabiska manuskript om vetenskap, filosofi och religion, bland annat texter ur klassiska grekiska verk, som översätts till latin och vitaliserar den europeiska kulturen. Det blir vanligt för adelsmännens äldsta söner att ärva faderns mark eller förläning (ordet "feodal" kommer av latin och betyder förläning). Johanniterriddarna grundar ett "klostersjukhus" för pilgrimer på väg till det heliga landet. 1100 - Chimuriket växer fram i Peru. Huvudstaden Chan Chan utses av Unesco till världsarv 1986. 1100 - Korsriddaren Baudouin av Boulogne kröns till kung Balduin I av Jerusalem. 1101 - Trekungamötet i Kungahälla mellan svenske kung Inge den äldre, norske kung Magnus Barfot, och danske kung Erik Ejegod fastställer de tre rikenas dåvarande gränser. 1130 - Halva Al-Andalus är nu återerövrat av kungarikena León, Kastilien och Aragonien.