1 samuel 3 - Välj ett pussel att lösa

Herbert Louis Samuel, 1:e viscount Samuel, född den 6 november 1870 i Liverpool, död den 2 februari 1963, var en brittisk politiker. Samuel blev 1902 medlem av underhuset, där han snart gjorde sig bemärkt bland det liberala partiets yngre förmågor. Han blev i december 1905 understatssekreterare i utrikesministeriet i Campbell-Bannermans ministär och behöll under Asquith denna post till juni 1909, då han blev kansler för hertigdömet Lancaster och fick säte i kabinettet. Februari 1910 till februari 1914 var Samuel minister för postväsendet och därefter president i Local Government Board till maj 1915, då han, för att bereda plats åt unionistledarna, vid ministärens ombildning till en koalitionsministär för nationalförsvaret, återgick till postministersysslan (utan säte i kabinettet). Han återinträdde emellertid i detta som inrikesminister i januari 1916, då sir John Simon avgick på grund av sitt motstånd mot regeringens värnpliktsbill, vilken Samuel i ett uppmärksammat anförande i underhuset glänsande försvarade emot Simon. Samuel avgick i december 1916, samtidigt med Asquith, ur koalitionsministären och var därefter 1917–1918 ordförande i en kommitté för granskning ur besparingssynpunkt av statsutgifterna. Samuel biträdde 1919 som brittisk kommissarie i Belgien vid återupprättandet efter första världskriget av den belgiska industrin. Han utsågs 1920 till high commissioner i mandatområdet Palestina och erhöll samtidigt knightvärdighet. Han var Palestinas styresman till och med juni 1925. Som jude till börden och sympatiskt stämd mot sioniströrelsen mottogs han av sionisterna med stora förhoppningar.