Utbildning - schema - pussel på nätet

Diagram är en grafisk framställning av siffermässiga samband eller funktionssamband mellan olika variabler.