Teknik - symmetri - pussel på nätet

I samtalsspråk används orden symmetri (grekiska συμμετρια) och symmetriska i förhållande till ett objekt, bild etc. som består av två delar, som var och en är som en spegelbild av den andra (horisontellt eller vertikalt), t.ex. bokstäver A, H, I, M, T, B, C, D, O och par av bokstäver pq, bd är symmetriska i denna mening.

I matematisk terminologi har termen symmetri en mycket bredare betydelse. Det täcker även andra egenskaper hos figurerna, t.ex. symmetrin för bokstäverna N, S, Z är inte spegelliknande, men efter att ha vänt 180 ° ser figuren identisk. Dessutom erkänns symmetrier i matematik som någon typ av transformation av geometriska figurer. Symmetri inkluderar rotationer med multiplar av en given vinkel (t.ex. med 30º, 60º, 90º,...) och en stor symmetrikhet av ornament, t.ex.