Teknik - skärmdump - pussel på nätet

En skärmdump eller skärmbild är en digital bild som föreställer en hel, eller delar av en bildskärm vid ett givet ögonblick.

Print Screen-tangent (ofta förkortat prt scr) på ett tangentbord skrev tidigare ut skärmbilden på skrivaren LPT1. I Windows tar den istället en skärmdump. Genom att man håller inne ALT-knappen samtidigt som man trycker på print screen tas enbart skärmdump på det aktuella programmets fönster. Skärmdumpen sparas i datorns minne som ett urklipp.

För att spara, visa eller redigera skärmdumpen måste man klistra in den i ett annat program som kan hantera bilder, till exempel ett ritprogram eller ordbehandlingsprogram.

I Mac OS X tar man en skärmdump genom att hålla nere kommando/äpple-knappen, skift-knappen och samtidigt trycka på siffran ”3” för att ta en skärmdump över hela skärmen. Det går även att ta en skärmdump över ett markerat område genom att samtidigt hålla nere kommando/äpple-knappen, skift-knappen och trycka på siffran ”4”. Du håller sedan ned musknappen och drar över det området du vill ta skärmdumpen. Skärmdumparna sparas vanligtvis på skrivbordet i PNG-format (inställningsbart).