Teknik - elektronisk anordning pussel på nätet

Enhet - ett objekt som möjliggör utförandet av en specifik process, som ofta utgör en uppsättning sammankopplade delar som utgör en funktionell helhet, som används för specifika ändamål, t.ex. för energibearbetning, utförande av specifikt mekaniskt arbete, bearbetningsinformation, med en specifik konstruktionsform beroende på driftsparametrar och syfte destination.

Exempel på enheter:

blockera enheten,

konstruktionsanordning,

termisk enhet,

kylanordning,

digital enhet

anordning känslig för elektrostatisk urladdning,

lång räckvidd ljudenhet

lyftutrustning,

lyft- och transportanordningar,

elektroniska enheter

elektrotermisk anordning (elektrisk uppvärmningsanordning),

elektrisk utrustning,

mobil enhet,

kringutrustning,

impedansskyddsanordning,

blixtskyddsanordning,

multifunktionsenhet,

pekdon

avgassystem,

I / O-enhet

transportanordningar,

tekniska apparater,

mätanordning,

smart enhet

fritidsanordningar,

bearbetningsanordningar,

transmission (transmission) enhet,

anrikningsanordning.