Spel - Animering - pussel på nätet

Animerad film eller animation (av latin anima, 'liv') är ett samlingsnamn för film som skapats genom animering. Huvudsakligen skiljer man på tre typer: tecknad film, datoranimerad film och olika typer av stop motion-animerad film.

Gemensamt för all animation är att man sätter ihop bilder som ursprungligen är statiska för att ge en illusion av rörelse. Även konventionell film består av stillbilder i sekvens, men här har stillbilderna återskapat en rörelse från verkligheten. En spelfilm återskapar rörelse, medan animation skapar rörelse. Populärt används "tecknad film" ofta synonymt med "animerad film", men tecknad film är alltså i egentlig mening endast en typ av animerad film.

De äldsta animerade filmerna producerades redan under slutet av 1800-talet och genren kom att göra stora framsteg under 1900-talets första årtionden. Precis som övrig film under denna period, var de animerade filmerna i allt väsentligt kortfilmer, och precis som spelfilmen kom den animerade filmen i stor utsträckning att utvecklas i USA, men genren slog tidigt igenom även i Frankrike (Émile Cohl) och Ryssland (Ladislas Starevich).

Fram till 1950-talet var kortfilmen utan tvekan genrens främsta format - inte minst i USA - men under andra hälften av 1900-talet tappade formatet tydligt mark, en utveckling som främst berodde på av TV:s frammarsch. Idag består produktionen av animerade kortfilm framför allt av independentfilmer och experimentella produktioner samt projekt knutna till TV-serier och långfilmer

1917 hade historiens första animerade långfilm premiär: El Apóstol, av argentinaren Quirino Cristiani.