Religioner - tempel pussel på nätet

Ett tempel (av latinets templum) är en byggnad som är avsedd för religionsutövning, till exempel böner, offerritualer och andra riter. Templet är i många religioner den centrala platsen för dyrkan och tillbedjan och anses vara en helgedom. Ordet "tempel" kommer från latinets templum och dateras tillbaka till 600-talet f.Kr. Inom många religioner använder man dock andra ord än tempel för byggnaden.

Tempelbyggnader i någon form har troligen funnits mycket länge, de äldsta säkra beläggen är dock Göbekli Tepe från omkring 12.000 f. Kr.

Templets funktion och utseende beror på den enskilda religionen. De gamla grekiska templen hade dess ingång på kortsidan. Taken var spetsiga och bildade då en triangel på kortsidan. Den symbolen finns kvar än idag och markerar ofta våra ingångar.