Påsk - kaninpussel på nätet

Kaniner är ett samlingsnamn för vissa arter och släkten i familjen harar. Kaniner är, tvärtemot vad de flesta tror, inga gnagare. De bildar dock ingen enhetlig taxonomisk grupp och har inte nödvändigtvis ett närmare släktskap med varandra än med andra arter inom respektive familjer. Arten europeisk kanin (Oryctolagus cuniculus) kallas ofta i vardagligt tal bara för kanin eller vildkanin.

Vilda kaniner är främst nattaktiva växtätare och lever i kolonier. Den viktigaste födan för tamkaninen är grovfoder, till exempeleller gräs. De gräver hålrum i marken som används som bon och inreds med gräs och löv. Ungarna får ett eget hålrum som, utöver gräs, även bekläds med päls från modern.

Tamkaninen härstammar från vilda kaniner i västra Europa och norra Afrika. Den hölls i Sverige tidigare och fram till och med kristiden under 1940-talet som rent nyttodjur för köttets och även pälsens skull, men numera är tamkaninen i Sverige främst ett sällskapsdjur.