Mat - bordet pussel på nätet

Round Table - förhandlingar som genomfördes från 6 februari till 5 april 1989 av företrädare för myndigheterna i den polska folkrepubliken, den demokratiska oppositionen och kyrkan (företrädare för den katolska kyrkan och Augsburg Evangelical Church).

De leddes på flera ställen, och deras början och slut ägde rum vid huvudkontoret för Ministerrådet för Folkrepubliken Polen i guvernörens palats (för närvarande presidentpalatset) i Warszawa. Cirka 717 personer (deltagare, experter och observatörer) deltog i överläggningarna i alla lag, underenheter och arbetsgrupper.

En av de viktigaste händelserna i Polens senaste historia, från vilken de politiska förändringarna i den polska folkrepubliken började, inklusive delvis fria val till Sejm, den så kallade Juni val.

I mitten av augusti 1988 inledde myndigheterna i den polska folkrepubliken samtal med oppositionen orsakade av många sociala protester som har pågått sedan april i olika regioner i Polen. Tack vare dem den 31 augusti i villan till inrikesministeriet i ul. Zawrat i Warszawa höll ett möte med general Czesław Kiszczak och Lech Wałęsa, där biskop Jerzy Dąbrowski och sekreteraren för centralkommittén Stanisław Ciosek också var närvarande. Den nästa ägde rum den 15 september, förutom Kiszczak, Wałęsa och Cioska, Andrzej Stelmachowski och präst Alojzy Orszulik var också där.