De mest lösta pusslen under den första månaden efter skapandet