Jul - julbelysning pussel på nätet

Med julbelysning avses de ljus som i dekorationssyfte sätts upp i juletider. Seden går tillbaka till 1700-talets Centraleuropa, då man på många håll, till en början i framför allt överklasshem, pyntade julgranen med stearinljus. Elektrisk julbelysning slog igenom under tidigt 1900-tal, och vid 1900-talets mitt började det bli allt vanligare att man satte upp elektriska ljusslingor längsmed städernas gator.

Elektrisk julgransbelysning lanserades under 1880- och 90-talen, men var till en början dyrt och först under 1920- och 30-talen började människor i allmänhet ha råd med det.

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, 20 september 2014.

Wikimedia Commons har media som rör Julbelysning.