För barn - leksak - pussel på nätet

Leksaker, som ord använt i svenskan sedan 1729, från isländskans "leika", är de föremål som företrädesvis barn använder vid lek. Dessa är ofta pedagogiska. Det förekommer också som uttryck för de föremål som vuxna roar sig med, och kan i vissa fall användas som uttryck för hur människor förhåller sig till varandra.

Vissa lekforskare anser det nödvändigt att skilja på leksaker och lekobjekt (saker att leka med). Leksaker som säljs på auktion som samlarobjekt upphör inte att vara leksaker för att de hamnar på en leksakssamlares samlarhylla. Det är därför bättre att se leksaker som ting som är designade och tillverkade för lek oavsett hur de används. Lekobjekt, eller saker att leka med, kan vara vad som helst som barn leker med, t.ex. en hittad pinne.

I sin ursprungliga betydelse är leksaker en allmänmänsklig företeelse med spår långt bak i tiden. De flesta unga däggdjur har observerats leka med vad de än kan finna, såväl kottar, stenar och mat.