Byggnader - Fontän - pussel på nätet

Villa d'Este med sin trädgård ingår i Unescos världsarvslista.

En fontän (franska fontaine, ytterst av latin fons, "källa", symbol ⛲), även kallad springbrunn eller vattenkonst, är en anläggning där vatten i olika former och genom olika rörelser utnyttjas i konstnärligt och dekorativt syfte. En naturlig fontän kan uppkomma i en artesisk brunn.

Fontäner hade ursprungligen en ren praktisk uppgift, de skulle tillhandahålla dricks- och bruksvatten för allmänheten. Vattenpumpar och dricksvattenfontäner är kända sedan antiken. Fontäner med rent dekorativ funktion anses ha introducerats av romarna. De var ofta ett centralt inslag i romerska villors trädgårdar.

En fontänskulptur består vanligen av en formgiven struktur (ofta en skulptur) utförd i ett beständigt material, varur vatten flödar fram. Där enbart fontänen utgör huvuddelen av en springbrunn utgörs den av en kraftig och vanligen uppåtriktad vattenstråle med vatten i rätt tryck.

För att uppnå tillräcklig tryck krävdes i äldre anläggningar en vattenkälla som ligger högre än fontänens högsta punkt.