Pussel där omega är på podiet i rankingen baserat på tid.

Kolla också pussel där omega är på en viss plats i rankingen baserat på tid.: