vechiul testament - alege un puzzle de rezolvat

Vechiul Testament este prima parte a Bibliei creștine. Conține cărțile Bibliei ebraice, deși într-o ordine diferită, la care anumite biserici adaugă și alte cărți, cunoscute ca apocrife sau cărți deuterocanonice, în funcție de preferințele fiecărei grupări teologale în parte. În bibliile protestante, cărțile apocrife nefiind canonice pot fi adăugate într-o secțiune separată între Vechiul și Noul Testament, în timp ce în alte biblii (de exemplu, în cele catolice ori ortodoxe), există apocrife plasate între cărțile protocanonice. În funcție de conținutul canonic al Vechiului Testament, protestanții au 39 de cărți, pe când ortodocșii au 44 de cărți biblice, chiar dacă e vorba de exercitarea acelorași învățături, în cadrul aceleiași religii majore. În documentarul History Channel The Bible Unearthed (Biblia dezgropată) prof. Richard Friedman, prezentat ca autoritate mondială în materie de Biblie ebraică afirmă că ea nu este o carte, ci un conglomerat de cărți, o întreagă bibliotecă având între 100 și 150 de autori, scrisă de-a lungul unui mileniu. Data cea mai timpurie la care a început scrierea Bibliei ar putea fi 922 î.Hr., conform lui Richard Elliott Friedman. Cele mai vechi manuscrise ale Bibliei sunt sulurile de argint, ele datează din 587-586 î.Hr. și sunt scrise în paleo-ebraică. Pentateuhul Facerea / Geneza Ieșirea / Exod Levitic Numeri Deuteronom Cărțile istorice Iosua Judecători Rut Cartea întâi a Regilor / 1 Samuel Cartea a doua a Regilor / 2 Samuel Cartea a treia a Regilor / 1 Regi Cartea a patra a Regilor / 2 Regi Cartea întâi Paralipomena / 1 Cronici Cartea a doua Paralipomena / 2 Cronici Ezra Neemia Estera Cărțile poetice Iov Psalmi Proverbe Ecleziast Cântarea Cântărilor Cărțile profetice majore Isaia Ieremia Plângerile lui Ieremia Ezechiel Daniel Cărțile profetice minore Osea Ioel Amos Obadia Iona Mica Naum Habacuc Țefania Hagai Zaharia Maleahi Apocrife prezente în Bibliile romano-catolică, grecești și slavone Tobit Iudita Adăugirile la Cartea Esterei Înțelepciunea lui Solomon Ecleziastic Baruh Epistola lui Ieremia Adăugirile la Daniel Rugăciunea lui Azaria și cântarea celor trei evrei Susana Bel și dragonul 1 Macabei 2 Macabei Apocrife prezente în Bibliile grecească și slavonă 1 Ezdra Rugăciunea lui Manase Psalmul 151 3 Macabei Apendice la Vulgata și Biblia slavonă 2 Ezdra Apendice la Biblia grecească 4 Macabei Barkay, Gabriel; Lundberg, Marilyn J.; Vaughn, Andrew G.; Zuckerman, Bruce (2004).