stil - alege un puzzle de rezolvat

Stilul limbajului - relația dintre sensul unui text și forma de exprimare a acestui sens prin mijloace lingvistice, schimbându-și forma în funcție de contextul social sau de ideea expresivă. Această formă rezultă din selecția deliberată a unităților de limbă disponibile într-o variantă de limbă dată, este dezvăluită mai ales în stratul lexical și frazologic, deși sunt posibile schimbări în pronunție, inflexiune, sintaxă, precum și în ortografia externă. Diversitatea stilistică funcțională este o caracteristică a limbajelor standard (la nivel național), care acoperă toate domeniile vieții. Stilul este relația dintre forma notării și conținutul denotării, adică conform numirii lui Noam Chomsky, tensiunea dintre structura profundă și structura de suprafață a unui text dat. Stilistica este o disciplină care se ocupă de stilurile de limbă. Stilurile de clasificare se pot baza pe criterii diferite. Reprezentanții Școlii Structurale din Praga au dezvoltat o teorie a stilurilor funcționale (limbaje funcționale), separate prin funcția de exprimare. Stilurile funcționale (de utilitate) includ: stil artistic (literar) stil stiintific stilul științelor populare stil colocvial stil jurnalistic (jurnalistic, media) stil retoric stil oficial și de birou (administrativ și legal) .În practică, textele pot apărea sub forme mixte, iar demarcarea precisă a stilurilor funcționale nu este întotdeauna posibilă. Ele formează un continuum. Există, de asemenea, alte modalități, non-terminologice sau ad-hoc de separare a stilurilor de limbaj.