stalinismului - alege un puzzle de rezolvat

Stalinismul este o ideologie și un sistem politico-social și economic introdus de Iosif Vissarionovici Stalin în Uniunea Sovietică. Lev Troțki a descris acest sistem ca fiind totalitar și această caracterizare a ajuns să fie folosită în mod curent de criticii stalinismului. Stalinismul este interpretarea lui Josif Visarionovici Stalin a doctrinei marxist-lenininste.Stalinismul nu este o doctrină marxistă ci este o doctrină marxianist-comunistă,stalinismul nu interpretează marxism-leninismul din punctul de vedere al lui Marx,Engels și Lenin ci strict din punctul de vedere al lui Stalin care a apreciat după propria opinie principiile marxism-leninismului pe care le-a brevetat după considerentul său.Stalinismul este o doctrină comunistă nu o doctrină marxistă spre deosebire de leninism care este interpretarea în general din punctul de vedere al lui Marx și Engels la aprecierea lui Lenin.Stalinismul este o variantă marxianistă a comunismului și se situează în Stânga Autoritară.Lev Troţki a criticat stalinismul afirmând despre doctrina lui Josif Stalin că este totalitaristă,termen utilizat în general de critici stalinismului.Astăzi chiar există critici care afirmă că stalinismul ar fi o ideogie apropiată de nazism,fapt total fals.Stalinismul se deosebește de nazism prin faptul că stalinismul este împotriva rasismului,xenofobiei și antisemitismului pe când nazismul le încurajează.Stalinismul se mai deosebește de nazism prin atitudinea anti-capitalistă,anti-imperialistă și anti-burgheză,pe când nazismul se bazează în latura economică pe sistemul capitalist,el de altfel fiind susținut de burghezie și folosit în devafoarea pluarismului politic din societatea capitalist-liberală ca armă împotriva regimurilor de stânga(marxism,comunism,etc.), stalinismul se mai deosebește de nazism prin faptul că stalinismul este creștin-ortodox spre deosebire de nazism care este promotor al curentelor ateiste și neo-păgâne,aici cele două dovedindu-şi apartenența pe axa ideologică,nazismul aparţinând Dreptei iar stalinismul Stângi și desigur putem aduce în discuție și conflictul pe care nazismul și stalinismul l-au repurtat în Al Doilea Război Mondial în conflictul dintre Germania Nazistă și U.R.S.S.. Stalinismul se deosebește de marxism-leninism deși se inspiră din acesta prin faptul că este totalitar-autoritarist,și aparține Stângi Comuniste nu Stângi Marxiste deși se aseamănă în multe puncte de vedere putem observa la stalinism politicile anti-avort,anti-homosexuali dar și politicile național-colectiviste dar și legătura deosebită dintre acesta și ortodoxismul rusesc.Deși aceste principii le putem întâlni și la marxism-leninism în ciuda punctelor de vedere greșite în anumite situații pe care Marx,Engels și respectiv Lenin le-au avut,deci putem considera stalinismul o formă deosebită a comunismului formata prin adaptarea crestinismului ortodox la marxism-leninism. Termenul de "stalinism" a fost prima oară folosit de troțkiștii care se opuneau regimului din Uniunea Sovietică. Troțkiștii afirmau ca URSS-ul stalinist nu era socialist, (și în mod sigur nu era comunist), ci un stat muncitoresc degenerat birocratizat – adică era un stat noncapitalist, în care exploatarea era controlată de o castă conducătoare care, deși nu stăpânea mijloacele de producție și nu era o clasă socială adevărată, se bucura de beneficii și privilegii obținute pe spinarea clasei muncitoare. Stalinismul nu ar fi putut exista fără răsturnarea inițială a capitalismului în timpul Revoluției din Octombrie, dar este notabil că Stalin însuși nu a fost un element activ în această revoluție, fiind un avocat al colaborării cu guvernul provizoriu, mai degrabă decât al cuceririi puterii. Transformând și folosindu-se de moștenirea lui Lenin, Stalin a extins sistemul administrativ centralizat din Uniunea Sovietică pe durata anilor douăzeci și treizeci. O serie de două planuri cincinale au dezvoltat masiv economia sovietică. Au apărut creșteri în multe sectoare, în mod special în producția de cărbune și de oțel.