stâncă - alege un puzzle de rezolvat

Rocile sedimentare sunt roci care frecvent se formează prin procesele de eroziune, transport și depunerea aluviunilor aduse de apele curgătoare.Astfel de roci pot avea o formă de granule nelegate între ele (nisipurile) sau o formă masivă (gresiile). O trăsătură caracteristică a sedimentelor este structura stratificată, un strat formându-se într-un timp relativ scurt la suprafața pământului. Rocile sedimentare sunt singurele roci ce pot să conțină fosile. Spre deosebire de rocile magmatice și cele metamorfice, ele nu se formează în prezența unor temperaturi și presiuni mari. Rocile sedimentare se formează sub acțiunea agenților externi ce acționează la suprafața pământului ca hidrosfera, atmosfera și biosfera proces numit eroziune. Milieu (factorii de mediu) și Faciesul (caracteristicile rocii) sunt specifici fiecărei regiuni de formare a rocilor sedimentare. Rocile sedimentare se împart în: - Clastice, -Chimice,- Biogene și o formă deosebită Reziduale (Produse prin alterare).1. Rocile sedimentare clastice iau naștere prin fenomene mecanice de mărunțire a rocii inițiale. În urma acestui proces iau naștere clastele care sunt ulterior împărțite în funcție de dimensiunile clastelor. Acestea se împart la rândul lor după mărimea clastelor indiferent de originea acestora în: -lutite (argile) derivați de alterare < 39 um -siltite particule cu dimensiuni între 39-63 um -arenite (nisipuri) cu dimensiuni până la 2 mm -pietriș -grohotiș.