reflecţie - alege un puzzle de rezolvat

Teoria reflecției (nm. Abbildtheorie, copia / reprezentarea teoriei cunoașterii) - într-o teorie realistă a cunoașterii este un proces de reflectare a realității reale în conștiința umană. În teoria materialistă a cogniției (teoria materialismului dialectic) este procesul de reconstrucție a realității materiale în conștiința umană. Teoria reflecției poate fi înțeleasă astfel: ca relație cauză-efect - stimulii declanșează o secvență de acte mentale, ca relație psihosocială - relația dintre actele mentale și caracteristicile societății care le condiționează, ca izomorfism al conținutului actelor mentale cu fragmente de realitate materială.Teoria reflecției a fost criticată de Immanuel Kant și de neocantisti.