râul xingu - alege un puzzle de rezolvat

Un râu este o apă curgătoare (permanentă), formată din unirea mai multor pâraie, care curge la vale în mod natural, sub efectul gravitației, și care se varsă fie într-un alt râu sau fluviu (ca afluent al său), fie într-un lac, într-o mare sau într-un ocean. Prin infiltrarea unei părți din apa râurilor în sol, acestea contribuie și la menținerea acviferelor subterane pline cu apă. Anumite râuri, care curg spre o zonă aridă (deșert), nu se varsă nicăieri, evaporându-se înainte de a ajunge la vreo destinație. Originea râului (locul în care apa freatică apare la vedere) se numește izvor. Totuși, o mare parte a cantității de apă din râuri provine direct din scurgerile precipitațiilor, definite ca scurgeri de suprafață.Adâncitura din teren prin care curge râul se numește albia sau valea râului. Din punct de vedere legal, în Republica Moldova, se consideră râuri și pâraie toți curenții de apă, care curg mai mult de 6 luni pe an în albia pe care și-au format-o de la izvor până la vărsare, cu excepția izvoarelor de pe pante. În funcție de lungimea albiei, curenții de apă se împart în: pâraie - până la 10 kilometri; râulețe și râuri mici - de la 10 la 100 kilometri; râuri mijlocii - de la 100 la 200 kilometri; râuri mari - peste 200 kilometri lungime. izvor: locul de ieșire a apei dintr-o pânză freatică și începutul unui râu; se mai numește și obârșie. amonte: în susul văii, al apei, spre izvoare, mai aproape de sursă față de un punct de referință. aval: în josul văii, al apei, spre vărsare, mai departe de sursă față de un punct de referință.