proprietatea materialului - alege un puzzle de rezolvat

Dreptul de proprietate este garantat în art. 14 din Legea fundamentală germană și este unul dintre cele mai importante drepturi fundamentale. Conținutul și restricțiile sale sunt definite prin statut. Printre altele, subiectul de proprietate este imobiliare, care în Germania sunt înțelese ca: terenuri construite și nedezvoltate (terenuri imobiliare), clădiri (imobiliare rezidențiale sau comerciale) și drepturi asupra terenului. Parcela (teren) - este o parte a suprafeței de teren care este limitată spațial și înregistrată în registrul funciar și ipotecar pe o foaie de carte funciară separată sau sub numărul propriu în inventarul de pe o foaie de carte funciară comună. În Codul civil german nu există o definiție legală a unui complot. Articolul 905 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch - Cod civil german) nu specifică decât faptul că este un spațiu deasupra și sub suprafața pământului. Scopul parcelei nu este doar spațial, ci și material (se aplică resurselor minerale de sub suprafața pământului). Prin urmare, proprietatea proprietarului de teren se extinde numai la resursele naturale (nisip, pietriș, argilă) și nu include resurse minerale care nu sunt minerale (aur, argint, minereuri metalice).